Định hướng tư duy: phần quan trọng trong đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp

by admin

Vệ sĩ, bảo vệ là một công việc đặc biệt mà không phải ai cũng có thể làm được. Công việc cần những đức tính, kỹ năng chuyên môn để đáp ứng những yêu cầu và hoàn cảnh đặc thù. Quá trình đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp cần thực hiện một nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng đó là: định hướng lại tư duy cho nhân viên bảo vệ.

Hầu hết mọi người, xác định giá trị bản thân bằng kinh nghiệm của họ. Nhiều nhân viên chuyển sang nghề bảo vệ có xuất thân từ bộ đội hay cảnh sát. Họ có những kỹ năng tốt về an ninh và được đón nhận với đánh giá cao. Tuy nhiên ngành dịch vụ bảo vệ vẫn có những tính chất khác biệt mà tất cả mọi người đều phải bắt đầu cùng nhau.

Định hướng tư duy bảo vệ

Kinh nghiệm truyền thống và cái tôi là cản trở trong việc định hướng tư duy

Việc định hướng lại tư duy cho nhân viên bảo vệ là việc quan trọng trong công tác đào tạo, thậm chí là việc đầu tiên, để mỗi nhân viên bắt đầu nghĩ như mình là một bảo vệ chuyên nghiệp. Quá dựa vào kinh nghiệm truyền thống và cách nghĩ cá nhân sẽ là cản trở trong việc tiếp xúc với dịch vụ bảo vệ hiện đại. Ngoài những vấn đề cốt lõi trong việc bảo vệ an ninh, ngành dịch vụ bảo vệ là một ngành kinh doanh và cần thiết một cách nghĩ và hành động phù hợp với khách hàng.

Kể cả với nhân viên xuất thân công an, cảnh sát, việc phát hiện tội phạm hay kẻ trộm rất quen thuộc. Nhưng làm sao để bảo vệ khách hàng an toàn với họ vẫn là điều lạ lẫm.

Tư duy bảo vệ bắt đầu bằng có những kế hoạch với khách hàng là trung tâm

Giá trị thành công của một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo vệ luôn thể hiện qua những hợp đồng thành công với nhiều khách hàng. Mỗi một nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp chính là biểu hiện của giá trị đó. Định hướng tư duy cho bảo vệ trong quá trình đào tạo cần thiết phải làm mỗi nhân viên ý thức được tầm trọng của mình.

Sự hài lòng của khách hàng cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của mỗi nhân viên bảo vệ. Mọi kế hoạch làm việc sẽ lấy khách hàng làm trung tâm: an toàn, hợp lý và hỗ trợ tốt cho hoạt động của chính khách hàng.

Đào tạo sớm và thường xuyên

Uy tín cần xây dựng với khách hàng ngay từ khi  bắt đầu với mỗi hành động của nhân viên bảo vệ. Vậy công tác đào tạo cho mỗi nhân viên cần được thực hiện sớm trước khi triển khai. Công tác tư tưởng, định hướng tư duy cho nhân viên cần đảm bảo để nhân viên mới có thể ngay lập tức xác định vị trí mới của mình là một nhân viên cho dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp.

Những nhân viên có kinh nghiệm trong quá trình làm việc lâu dài không thể tránh khỏi những ảnh hưởng từ môi trường cùng xã hội. Công tác đào tạo bổ sung, thường xuyên ngoài việc nâng cao nghiệp vụ, cũng là một quá trình làm vững chắc lại tinh thần và định hướng mục tiêu cho nhân viên bảo vệ. Để tốt càng tốt hơn, một tư duy thống nhất sẽ đưa cả doanh nghiệp và mỗi thành viên đi về phía trước.

Định hướng tư duy bảo vệ

 

 

 

Tại Thiên Bình, công tác đào tạo cán bộ nhân viên luôn quan trọng và được đầu tư tâm huyết. Để mang cảm giác yên tâm tới khác hàng, mỗi nhân viên đều được thống nhất một tư tư tưởng, tận tâm với trách nhiệm và xây dựng uy tín của một dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp.

 

You may also like