Đại hội chi bộ, sự kiện thường niên của công ty bảo vệ Thiên Bình

Đại hội chi bộ, sự kiện thường niên của công ty

by admin

Sinh hoạt chi bộ là hoạt động thường niên của tập thể, đội ngũ Đảng Viên tại công ty dịch vụ bảo vệ Thiên Bình, đây là hoạt động định kỳ thường niên của chi bộ. Vừa qua, tại văn phòng Công Ty đã tổ chức đại hội chi bộ Đảng, đánh giá tổng kết hoạt động của chi bộ thời gian vừa qua, kiểm điểm, rút kinh nghiệm và đề xuất hoạt động cho thời gian tiếp theo của chi bộ.

Đại hội chi bộ Đảng tại công ty Dịch Vụ Bảo Vệ Thiên Bình

Đại hội chi bộ Đảng tại công ty Dịch Vụ Bảo Vệ Thiên Bình

Đội ngũ đảng Viên là cánh tay phải của Đảng Nhà Nước Việt Nam, Công Ty Bảo Vệ Thiên Bình có đội ngũ nhân sự phục vụ trong lĩnh vực bảo vệ, duy trì môi trường làm việc an ninh, an toàn cho khách hàng với phạm vi rộng tại Hà Nội và các tỉnh, chi Bộ Đảng là hạt nhân giúp cho dịch vụ Bảo Vệ của công ty có những định hướng đúng đắn đồng thời luôn là một chi bộ Đảng tin cậy của Nhà Nước.

Đại Hội Chi Bộ Đảng Viên Tại công Ty Dịch Vụ Bảo Vệ Thiên Bình

Đại Hội Chi Bộ Đảng Viên Tại công Ty Dịch Vụ Bảo Vệ Thiên Bình

Thành phần tham gia là các Đảng Viên của chi bộ, phần lớn là cán bộ, nhân sự của công ty, ngoài ra cũng có cả cựu thành viên của công ty Bảo Vệ Thiên Bình tham dự, tuân thủ quy định của Chi Bộ Đảng trên tinh thần đoàn kết, cầu tiến, phấn đấu hướng về phía trước.

Đại Hội Chi Bộ Đảng Viên Tại công Ty Dịch Vụ Bảo Vệ Thiên Bình

Đại Hội Chi Bộ Đảng Viên Tại công Ty Dịch Vụ Bảo Vệ Thiên Bình

Thảo luận những góc nhìn khác nhau về hoạt động thời gian vừa qua của đội ngũ Chi Bộ Đảng, đưa ra những vấn đề cần cải thiện và những hoạt động cụ thể cần điều chỉnh, bổ sung và phát huy thời gian tiếp theo. Bầu ra ban chấp hành mới, với nhiệm vụ quản lý và điều hành tổ chức phát triển theo đúng lộ trình đề ra và đặc biệt, khen thưởng những thành viên có hoạt động suất sắc nhiệm kỳ vừa qua.

Đại Hội Chi Bộ Đảng Viên Tại công Ty Dịch Vụ Bảo Vệ Thiên Bình

Đại Hội Chi Bộ Đảng Viên Tại công Ty Dịch Vụ Bảo Vệ Thiên Bình

Cuối buổi đại hội, toàn bộ tập thể đội ngũ chi bộ rất vui mừng vì tinh thần đoàn kết, và lòng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới, một lần nữa khẳng định chi bộ Đảng tại công ty là một hạt nhân vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo và duy trì hoạt động của Dịch Vụ bảo vệ, một dịch vụ đòi hỏi cao về tinh thần trách nhiệm, và đạo đức nghề nghiệp, đội ngũ Đảng Viên luôn là tấm gương về Đạo Đức, và tinh thần chiến đấu, không chỉ đơn thuần trong phạm vi hoạt động của doanh nghiệp mà còn là cánh tay phải đắc lực của Đảng.

Đại hội chi bộ Đảng của công ty đã diễn ra thành công tốt đẹp

Đại hội chi bộ Đảng của công ty đã diễn ra thành công tốt đẹp

Một lần nữa khẳng định, việc tuân thủ quy định thành lập chi bộ Đảng của công ty là hoàn toàn đúng đắn và ngày càng thể hiện rõ vai trò quan trọng trong hoạt động doanh nghiệp. Quan trọng bậc nhất là vai trò tấm gương của đạo đức nghề nghiệp trong dịch vụ bảo vệ, và đặc biệt giúp củng cố tinh thần đoàn kết, tinh thần chiến đấu và tinh thần học hỏi. Tổ chức là kết nối giữa doanh nghiệp với cơ quan, chính quyền Đảng Trung Ương, là cánh tay phải của Đảng, cùng đấu tranh và làm những nhiệm vụ cao cả hơn nữa.

Đại Hội Chi Bộ Đảng Viên Tại công Ty Dịch Vụ Bảo Vệ Thiên Bình

Đại Hội Chi Bộ Đảng Viên Tại công Ty Dịch Vụ Bảo Vệ Thiên Bình

Buổi Đại Hội Chi Bộ đã diễn ra thành công tốt đẹp, các thành viên được nhận nhiệm vụ mới và vai trò mới, củng cố sự đoàn kết của tổ chức, tinh thần yêu nước, nhận thức rõ được vai trò, tầm quan trọng của dịch vụ Bảo Vệ mà doanh nghiệp đang đảm nhận luôn luôn phải học tập, rèn tinh thần trách nhiệm và quy tắc đạo đức chuẩn mực. Chúng tôi rất chào đón quý khách hàng, nhân sự công ty phấn đấu trở thành thành viên của Chị Bộ Đảng Công ty Dịch Vụ Bảo Vệ Thiên Bình.

You may also like