Ngày đi thiện nguyện đầy ý nghĩa của cán bộ công nhân viên Công ty bảo vệ Thiên Bình

Hoạt động cộng đồng

Dân tộc ta có lịch sử ngàn đời về tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Và công ty bảo vệ Thiên Bình các anh/chị/em trong công ty đều thấm nhuần tinh thần này. Tuy nhiên tương thân tương ái ngoài ý nghĩa tinh thần còn cần ủng hộ về vật [xem thêm]