Đảm bảo an ninh, phòng chống nạn mất cắp tại các khu công nghiệp

Khu công nghiệp chính là điểm thường xuyên xảy ra tình trạng mất cắp, sau những nỗ lực không ngừng của các cơ quan công an, công ty bảo vệ, chính quyền sở tại cũng như Ban Quản lý các công ty, nhà máy, xí nghiệp thì tình trạng mất tài sản cũng dần giảm [xem thêm]